top of page

MOVIE

CREDIT

Text & Edit: ASUKA FURUKATA(FASHIONSNAP)

Assign: TAKASHI SASAI(FASHIONSNAP)

Produce: KAZUHIRO OYOKAWA(FASHIONSNAP)

YUUI IMAI(FASHIONSNAP)

<MARI NATSUKI>

Styling: RENA SEMBA

Hair: TAKU for CUTTERS(VOW-VOW)

Makeup: SADA ITO(SENSE OF HUMOUR)

Nail: KYOKO(effrontee tokyo)

<KOSHI MIZUKAMI>

Styling: TAKAFUMI KAWASAKI

Hair & Makeup: KOHEY

Assistant Camera : AKANE YAMAGUCHI, YUKI UCHINO

Gaffer: KANAME TERUYA, RYO ITAZAWA

Online Editor: AKANE YAMAGUCHI

Retoucher: MIZUE WATANABE

Colorist: AI HIRATA

Sound: AKIO HARA

Photography & Video Direction: HAYATO IKI

bottom of page